Słownik pojęć pożyczkowych

Aneks do umowy o pożyczkę – co to takiego?

Jest to dodatkowy dokument zawierający nowe ustalenia, który czasami jest dołączany do umowy pożyczkowej. Zawarte są w nim informacje na temat promocji lub zmian w umowie. W przypadku nowych uzgodnień, ale już po zawarciu umowy, możliwe jest podpisywanie aneksu z nowymi ustaleniami.

Co kryje się pod skrótem BIK?

Biuro Informacji Kredytowej- zapisywane są w nim wszystkie informacje na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań finansowych każdej osoby. Do niedawna bardzo niewielka część firm pozabankowych korzystała z tego rejestru, jednak coraz więcej firm zaczyna go używać. Dużej części osób wydaje się, że utrudni to uzyskanie pożyczki. Nic bardziej mylnego. Ponieważ oprócz informacji o opóźnieniach w spłacie, w BIK znajduje się też duża ilość pozytywnych wiadomości na temat spłaconych zobowiązań.

Co się składa na całkowity koszt pożyczki?

Całkowity koszt pożyczki to wszelkie opłaty, jakie pożyczkodawca naliczy w związku z udzieloną ci pożyczką. Na całkowity koszt pożyczki składają się odsetki, prowizja, podatek, opłaty za usługi dodatkowe – elementy konieczne do uzyskania pożyczki.

Dlatego możesz bezpiecznie korzystać z Morebanker.pl

W Morebanker.pl dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonały przegląd opcji kredytowych. Poszczególne pożyczki klasyfikujemy według takich czynników, jak popularność, warunki pożyczki i nasza prowizja. Otrzymujemy wynagrodzenie za wysyłanie klientów do partnerów.
Co to jest Bank? 

Podstawowa instytucja pośrednictwa finansowego, której utworzenie i uruchomienie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Bank przyjmuje depozyty, udziela kredytów, prowadzi rachunki bankowe, udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia, otwiera i potwierdza akredytywy oraz wykonuje inne czynności wymienione w ustawie Prawo bankowe. Banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych. Działalność banków hipotecznych i banków zrzeszających dodatkowo regulują odrębne ustawy: o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Banki zrzeszające skupiają jeden lub więcej banków spółdzielczych i działają na ich rzecz. Zasada „jednego paszportu europejskiego” zezwala instytucjom kredytowym zarejestrowanym w innych krajach UE na utworzenie w Polsce oddziału. Jego działalność nadzoruje instytucja nadzorcza państwa macierzystego.

 Co oznacza określenie Parabank?

Potoczne określenie na firmę pożyczkową. Parabank, czyli w znaczeniu dosłownym niby-bank – ta nazwa używana jest zwykle przez klientów firm pożyczkowych.

Przedłużenie spłaty – czym jest to rozwiązanie?

Możliwość dostępna w niektórych firmach, która pozwala na przedłużenie spłaty zwykle o 7, 14, lub 30 dni. Taka możliwość udostępniana jest za opłatą. Zwykle kosztuje tyle, ile wynosi oprocentowanie za poprzedni okres.

Windykacja – co to takiego?

Zazwyczaj firma zewnętrzna lub inny dział, który zajmuje się odzyskiwaniem należności. Windykacja wkracza do akcji zwykle po 30 – 60 dniach opóźnienia w spłacie. Jeśli nie uda jej się wyegzekwować należności, sprawa zostaje skierowana do sądu, a następnie do komornika.

Co to jest chargeback? 

Procedura zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą. Przeprowadza ją wystawca karty na podstawie reklamacji klienta, w sytuacji gdy ten m.in. nie otrzymał produktów albo usług, za które zapłacił (lub np. okazały się uszkodzone), nastąpiła pomyłka techniczna w rozliczeniu transakcji lub transakcja nosi znamiona oszustwa.

Deflacja 

Proces trwałego spadku cen w gospodarce związany ze wzrostem siły nabywczej pieniądza krajowego. Deflacja jest procesem przeciwnym do inflacji.

Inflacja 

Proces trwałego wzrostu cen w gospodarce związany ze spadkiem siły nabywczej pieniądza krajowego. Inflacja w Polsce jest mierzona za pomocą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ale stosowane są także inne miary, m.in. inflacja bazowa czy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI). Inflacja jest procesem przeciwnym do deflacji.

IBAN

Międzynarodowy numer rachunku bankowego (ang. International Bank Account Number). Międzynarodowy standard służący do identyfikowania rachunków płatniczych w rozliczeniach krajowych i transgranicznych, określony przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO). W Polsce składa się z 28 znaków; są to cyfry identyfikatora rachunku płatniczego zgodnego ze standardem NRB poprzedzone kodem literowym „PL”. Rachunek płatniczy identyfikowany za pomocą IBAN zawiera mechanizm pozwalający kontrolować, czy identyfikator rachunku płatniczego został poprawnie wprowadzony do systemu transakcyjnego. Zastosowanie identyfikatora zgodnego z IBAN nie wymaga podawania dodatkowych danych o tym rachunku przy realizacji transakcji płatniczej.

Co to jest rachunek płatniczy?

Rachunek prowadzony przez dostawcę usług płatniczych dla jednego lub większej liczby użytkowników, służący do wykonywania transakcji płatniczych. Na rachunku płatniczym będącym rachunkiem bankowym lub rachunkiem prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową można także przechowywać środki pieniężne.notifyImg

Wpisz swój e-mail i sprawdź ofertę oraz porady dotyczące pożyczki:Kontynuuj bez adresu email

Regulamin