Warunki Korzystania i Polityka Prywatności

Wprowadzenie
Właścielem witryny morebanker.pl (dalej “Witryny”) jest firma Admill, w związku z czym warunki korzystania oraz polityka prywatności pokrywa się z zasadami, zgodnie z którymi operuje firma Admill (zwana także “Administratorem”).

Admill zarządza licznymi witrynami oraz platformami internetowymi, wliczając w to:

 • Tjek-laan.dk
 • Tjekbredbaand.dk
 • Mobilabo.dk
 • Moremoney.dk
 • Tjekakasse.dk
 • Findmaaltidskasse.dk 
 • Clarafinans.dk
 • Morebanker.se
 • Morebanker.de
 • Morebanker.no
 • Morebanker.es
 • Morebanker.fi

Do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem stron internetowych, których administratorem jest firma Admill uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Poniższy regulamin opisuje sposób przetwarzania danych osobowych oraz warunki użytkowania strony morebanker.pl.

Dane osobowe to wszelkie informacje, jakie mogą być wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, a więc imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, adres email i wiele innych. Admill gromadzi, przetwarza i wykorzystuje twoje dane osobowe do zarządzania stronami internetowymi, jednocześnie chroniąc te informacje, abyś czuł/-a się bezpiecznie i komfortowo.

Administratorem twoich danych osobowych jest firma Admill, zlokalizowana pod adresem: Klostergade 56, 8000 Aarhus C, Dania, Numer osobowy: 39423367, która ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych.

 

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
Udostępniając twoje dane osobowe na stronie morebanker.pl, wyrażasz zgodę na przesyłanie oraz przechowywanie twoich danych na serwerach firmy Admill. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że przechowywane dane dotyczą wyłącznie usług, z których korzystasz.

Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i przechowywania poniższych informacji:

 • Dane dostarczane przez użytkowników podczas tworzenia profilu, tj. imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, pożądana kwota pożyczki;
 • Multimedia (komentarze, obrazy, pliki wideo), które zamieszczasz na naszych serwerach;
 • Dane statystyczne, a zatem liczba odwiedzin na Witrynie, ruch na stronach należących do firmy Admill, w tym na stronie morebanker.pl, dane reklamowe oraz standardowe informacje techniczne, czyli adres IP, adres MAC, urządzenie (np. telefon komórkowy), rodzaj przeglądarki internetowej i lokalizacja oraz dane dotyczące sposobu, w jaki korzystasz ze stron należących do firmy Admill, wliczając przeprowadzane transakcje.

Korzystając z Witryny wyrażasz także zgodę na przesyłanie twoich danych osobowych przez Admill do powiązanych firm oraz usługodawców, którzy wspomagają aktywność firmy.

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
Witryna wykorzystuje twoje dane osobowe poprzez poniższe aktywności:

 • Oferowanie i dostarczanie swoich usług;
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów na należących do firmy serwerach;
 • Dopasowanie zawartości Witryny do twoich potrzeb, wykonywanie pomiarów zainteresowania usługami, doskonalenie oferowanych usług oraz informowanie o usługach oraz potencjalnych zmianach;
 • Dopasowanie treści marketingowych oraz materiałów promocyjnych do twoich potrzeb i preferencji

 

Ochrona danych osobowych
Morebanker.pl, a zarazem Admill nie sprzedaje i nie ujawnia danych osobowych firmom z państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym) w celach marketingowych bez uprzedniej zgody ze strony Użytkownika.

Dozwolone jest natomiast ujawnianie danych osobowych firmom powiązanym oraz wspierającym aktywność firmy Admill i należących do niej serwerów.

Admill zezwala także na ujawnienie danych osobowych w celu stosowania się do ustaleń prawnych, wdrażania zasad funkcjonowania firmy, czy też ochrony dobra osobistego, praw, własności oraz bezpieczeństwa innych.

Admill zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych w odpowiedzi na oskarżenia dotyczące reklam lub pozostałych treści naruszających prawa innych, a także w postępowaniach karnych. Prośby o udostępnienie tego typu informacji należy składać na piśmie, skierowanym bezpośrednio na adres mailowy: info@morebanker.pl

Dane udostępniane są wyłącznie poniższym organom właściwym: policji, sądom oraz Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Materiały promocyjne, newsletter oraz narzędzia komunikacji
Możesz otrzymać materiały promocyjne z Witryny, a także z firmy Admill oraz powiązanych z nią spółek. Jeżeli nie chcesz otrzymywać materiałów promocyjnych, skontaktuj się z nami za pomocą adresu mailowego info@morebanker.pl.

Administrator Witryny może wykorzystywać dane zebrane na temat ciebie oraz twojej aktywności na stronie Morebanker.pl w celu dopasowania wiadomości wysyłanych użytkownikom oraz treści i reklam zamieszczanych na serwerach należących do Administratora.

Użytkownicy Witryny mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych za pośrednictwem newslettera, który stanowi podstawową formę interakcji pomiędzy Witryną, a Użytkownikiem.

 

Polityka “cookies”
Witryna wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym, przeznaczone do korzystania z Witryny). Jednocześnie nie zezwalamy swoim kontrahentom na gromadzenie twoich danych osobowym za pomocą plików cookies. Powyższe pliki wykorzystywane są do analizy odwiedzin na serwerach należących do Administratora Witryny, pomiarów działalności promocyjnej, dostosowania usług, treści i reklam firmy oraz promowania zaufania oraz bezpieczeństwa.

Poniżej znajdziesz istotne informacje na temat plików cookies:

 • Na serwerach zarządzanych przez Administratora znajdują się funkcje dostępne wyłącznie poprzez zastosowanie plików cookies;
 • Administrator wykorzystuje cookies w celu identyfikacji użytkownika oraz zachowania twojego statusu podczas korzystania z Witryny;
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z udostępniania swoich danych przy pomocy cookies, korzystając z “Ustawień Przeglądarki”. Pamiętaj jednak, że może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwerów lub niektórych usług. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce “Pomoc” swojej przeglądarki. Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną AllAboutCookies, która pomoże ci zarządzać ustawieniami plików cookies.

 

Bezpieczeństwo
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były jak najlepiej chronione. W tym celu wykorzystujemy odpowiednie narzędzia (szyfrowanie, hasła, ochronę fizyczną, itp.), dzięki czemu zabezpieczamy twoje dane przed osobami nieupoważnionymi oraz przypadkowym wyciekom.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nielegalny przechwyt danych osobowych oraz dostęp do przekazów i wiadomości prywatnych przez strony trzecie wykracza poza zakres możliwości Administratora. Podobnie w przypadku niewłaściwego użycia przez innych użytkowników informacji, które udostępniasz na stronach zarządzanych przez Administratora, jako że są to dane pozyskiwane w sposób legalny.  

 

Nadzór
Przetwarzanie danych osobowych w Polsce, zgodnie z zasadami sformułowanymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), podlega nadzorowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, w Warszawie. Kontakt z instytucją właściwą możliwy jest:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. przez infolinię, nr telefonu 606-950-000, dostępną w dni robocze, w godzinach 10.00 - 13.00

 

Prawa użytkownika
Jako Użytkownik przysługują ci - w zakresie obowiązującego na terenie Polski prawa - określone uprawnienia, wliczając w to:

 • Prawo dostępu do twoich danych osobowych;
 • Prawo do modyfikacji lub usunięcia niepoprawnych danych osobowych;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia ilości udostępnianych danych osobowych;
 • Prawo do uzyskania danych osobowych w czytelnej formie;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • Prawo do odmówienia zgody na przetwarzanie danych osobowych, włącznie z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach;
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, rozpatrującego sprawy związane z ochroną danych osobowych.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych logując się na swoje konto, a następnie klikając w link na dole strony zawierającej twoje informacje profilowe.

W wyjątkowych przypadkach trwałe usunięcie niektórych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem może nie być możliwe, jeśli z przyczyn prawnych przetwarzanie powyższych danych przedkładane jest nad twoje prywatne sprawy, prawa i swobody. Podobnie w przypadku, gdy przetwarzanie powyższych danych jest potrzebne do uzasadnienia, wykonania lub zapobiegania postępowań sądowych.

 

Kontakt
Jeżeli masz więcej pytań dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych lub wykorzystywania przysługujących ci uprawnień, skontaktuj się z nami za pomocą maila info@morebanker.pl.

 

Treści zamieszczone na stronie Morebanker.pl
Korzystając z Witryny zgadzasz się nie kopiować, nie modyfikować i nie redystrybuować usług, oferowanych za pośrednictwem strony (zarówno Witryny internetowej, jak i aplikacji mobilnej) oraz zamieszczanych treści, włącznie z zawartością dodawaną przez innych użytkowników. Jednocześnie zobowiązujesz się nie naruszać praw autorskich spółki Admill i stron trzecich, a także ich znaków towarowych oraz własności intelektualnych.

Zamieszczając treści (obrazy, pliki tekstowe, wideo, itp.) na stronie morebanker.pl użytkownicy gwarantują sobie pełne prawa do powyższych treści, łącznie z prawem do własności intelektualnej, jednocześnie zapewniając, że opublikowana przez nich zawartość jest zgodna z prawem oraz nie narusza praw osób trzecich.

Tworząc treści (obrazy, pliki tekstowe, wideo, itp.) z przeznaczeniem dla strony morebanker.pl użytkownicy automatycznie wyrażają zgodę na ekspozycję powyższych treści na wszystkich witrynach oraz w aplikacjach mobilnych należących do Administratora (Admill). Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych treści na swoich profilach internetowych i w mediach społecznościowych, na przykład Facebooku lub Twitterze. Obrazy stworzone na stronach Admill mogą automatycznie otrzymać logo firmy jako znak wodny. Należy zwrócić uwagę, że treści zamieszczone w sieci mogą być również udostępniane przez innych użytkowników za pośrednictwem ich własnych profilów w mediach społecznościowych (np. Facebook).

 

Licencjobiorcy
Jeżeli treści na stronach należących do Administratora naruszają własność intelektualną innych osób, licencjobiorcy (inaczej klienci) mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą maila info@morebanker.pl i złożyć prośbę o modyfikację lub usunięcie treści. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści wedle własnego uznania.


Odpowiedzialność
Jako Użytkownik ponosisz pełną odpowiedzialność za swoją aktywność na stronie morebanker.pl, równocześnie zgadzając się na wypłatę odszkodowania w związku z ewentualnym działaniem na szkodę Witryny lub jej Administratora. Jednocześnie Administrator nie zgadza się na jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie, wynikające ze strat, szkód lub naruszeń, powstałych na skutek treści na stronach internetowych firmy Admill, włącznie ze stroną morebanker.pl.

Administrator nie gwarantuje dostępu do oferowanych usług oraz stron internetowych, podobnie jak nie gwarantuje bezpieczeństwa tego dostępu lub utrzymania ciągłego połączenia z serwerami. Z tego względu, w zakresie dopuszczonym w przepisach prawa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody zaistniałe z wyżej wymienionych przyczyn.

W zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator stanowczo odmawia udzielenia wyraźnych oraz domniemanych gwarancji, a także gwarancji ustawowych, w kontekście treści zamieszczanych na stronie morebanker.pl.

W zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za straty lub szkody, także straty materialne, utratę danych, utratę wartości firmy, straty w reputacji, itp. wynikające z użytkowania Witryny oraz korzystania z usług oferowanych na stronie morebanker.pl.   


Zdarzenia losowe oraz wyjątkowe okoliczności
Niezależnie od zasad sprecyzowanych we wcześniejszych punktach regulaminu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz sytuacje zaistniałe w wyjątkowych okolicznościach. W związku z tym Administrator nie jest odpowiedzialny za straty w wyniku: awarii systemów informatycznych, błędów dostępu, zniszczenia lub uszkodzenia danych systemów informatycznych, wynikających z sytuacji wymienionych poniżej, bez względu na to, czy operatorem owych systemów jest spółka Admill. Wśród zdarzeń losowych, na których konsekwencje Administrator nie ma wpływu znajdują się: awarie źródeł zasilania oraz usług telekomunikacyjnych w siedzibie firmy, działania organów ścigania, akty terroru i wandalizm (włącznie z wirusami komputerowymi oraz hakowaniem), zakłócenia porządku publicznego, protesty, przewroty polityczne, wojny, klęski żywiołowe, niespodziewany wzrost cen, strajki, lokaut, bojkot, niezależnie od tego, czy dany konflikt jest skierowany przeciwko spółce Admill lub zainicjowany przez jej pracowników, bądź kierownictwo, a także niezależnie od przyczyn i zakresu danego sporu.


Ograniczenie odpowiedzialności
Jeżeli firma Admill, będąca Administratorem strony morebanker.pl zostaje uznana odpowiedzialną za wyrządzone szkody w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn (w zakresie lub poza zakresem obowiązujących umów), pomimo wyżej sprecyzowanych ustaw, jest ona zobowiązana do odszkodowania, które ograniczone jest do wyższej z następujących wartości: (a) całkowitej sumy płatności do spółki Admill w okresie 12 miesięcy przed otwarciem sprawy o odszkodowanie lub (b) równowartości 1,000 (słownie: jednego tysiąca) koron duńskich.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w odniesieniu do klientów / użytkowników.

 

Dane osobowe
Korzystając z Witryny oraz oferowanych na niej usług wyrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie twoich danych osobowych przez Administratora na serwerach zlokalizowanych w Danii, Polsce lub innym miejscu na świecie, zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności. Jako Użytkownik ponosisz odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowych i aktualnych danych osobowych i za ochronę swojego hasła. Jeżeli podejrzewasz, że twoje hasło zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu mailowego info@morebanker.pl w celu zmiany hasła.

 

Postanowienia końcowe
Powyższy regulamin oraz wszystkie warunki dodatkowo sprecyzowane w kontekście poszczególnych usług tworzą razem kompletne porozumienie pomiędzy spółką Admill, administratorem strony morebanker.pl, a tobą czyli Użytkownikiem. Porozumienie to zastępuje ewentualne wcześniejsze porozumienia, zawarte między stronami. Jest ono także skonstruowane zgodnie z polskim prawem i podlega jurysdykcji sądów w Polsce. Zawieszenie lub usunięcie jednego z warunków nie oznacza unieważnienia regulaminu jako całości.

 

Zmiany oraz korekty
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie na piśmie w każdej chwili. Powyższe zmiany lub korekty wejdą w życie wraz z najwcześniejszym z następujących terminów: (a) najbliższy przypadek dodawania lub zmiany przez ciebie treści na stronie morebanker.pl lub (b) po upływie 30 dni od wprowadzenia zmian.

W razie wprowadzenia szczególnie istotnych zmian w regulaminie, otrzymasz wiadomość mailową, informującą o następujących zmianach.

Wszelkie pytania i komentarze należy kierować na adres mailowy info@morebanker.pl.

W przypadku, gdy Administrator wymaga płatności za dane usługi, otrzymasz do wglądu kosztorys w lokalnej walucie (PLN), łącznie z wartością VAT, który następnie możesz zaakceptować. Dokonując płatności za pomocą karty płatniczej, kredytowej lub funkcji PayPal może zostać pobrana opłata za usługę, o której zostaniesz uprzednio poinformowany.

Ceny za usługi świadczone przez Administratora mogą ulec zmianie.


Brak możliwości odstąpienia od umowy
W związku z nabyciem usług świadczonych przez firmę Admill, włącznie z usługami nabytymi za pomocą telefonu komórkowego, spółka przystępuje do wykonania usług natychmiast po dokonaniu zakupu. Tym samym nabywca zgadza się zrezygnować z 14-dniowego okresu unieważnienia od momentu, gdy usługa zostanie dostarczona do nabywcy.

Nabywca wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji usługi przed upływem 14-dniowego okresu unieważnienia oraz zrzeka się prawa do odstąpienia od usługi po przystąpieniu do jej realizacji.

 

Wersja
Powyższy regulamin został utworzony na podstawie Warunków Korzystania i Polityki Prywatności firmy Admill, w wersji 2.0 z 28 maja 2018 roku.
notifyImg

Wpisz swój e-mail i sprawdź ofertę oraz porady dotyczące pożyczki:Kontynuuj bez adresu email

Regulamin