Lån penge billigt online på Morebanker

RRSO

RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Termin ten obejmuje całkowity roczny koszt pożyczki w okresie obowiązywania umowy, wyrażony w procentach. Jest to niezwykle użyteczne pojęcie, ponieważ uwzględnia sporą sumę kosztów i opłat związanych z pożyczką, dzięki czemu łatwiej je oszacować.

W momencie zawarcia umowy pożyczkowej, jesteś zobowiązany/-a do pokrycia szeregu opłat początkowych, które są także uwzględnione w RRSO. Należą do nich, między innymi:

  • opłata przygotowawcza;
  • opłata manipulacyjna;
  • opłata rejestracyjna;
  • koszty sporządzenia dokumentacji;
  • odsetki

Wyżej wymienione opłaty odgrywają większą lub mniejszą rolę przy kredytach w zależności od danego pożyczkodawcy. Z tego powodu porównanie pożyczek może być utrudnione. Dzięki RRSO, które pełni rolę pewnego rodzaju katalizatora, koszty te, często mało przejrzyste, łączą się w jedno, proste wyrażenie w procentach od kwoty pożyczki.

Niemniej jednak należy pamiętać, że RRSO może być nieco zwodnicze, ponieważ wyrażone jest w procentach rocznie. Pożyczka o krótszym okresie spłaty zazwyczaj ma wysokie raty i wysokie RRSO, jednak pożyczka krótkoterminowa nie obejmuje pełnego roku, a więc mimo nienaturalnie wysokiego RRSO odsetki nie będą naliczane przez kilka lat.

W przypadku pożyczki długoterminowej raty są zwykle mniejsze, co oznacza niższe koszty roczne. Tego typu pożyczki obejmują jednak okres kilku lat, przez co odsetki ciążą na pożyczkobiorcy przez dłuższy czas, w rezultacie zwiększając całkowity koszt pożyczenia pieniędzy.

RRSO jest skutecznym narzędziem przy porównywaniu pożyczek o podobnym czasie trwania, ponieważ związane z nimi wydatki można zestawić ze sobą bezpośrednio. Jednak w przypadku porównywania pożyczek różniących się terminem zapadalności, MoreBanker poleca dokładną analizę kosztów kredytu jako punkt wyjścia.  

notifyImg

Wpisz swój e-mail i sprawdź ofertę oraz porady dotyczące pożyczki:

Kontynuuj bez adresu email

Regulamin